HomeActualiteiten
SFDR & taxonomieverordening

SFDR & taxonomieverordening

Het bezit van duurzaam vastgoed is belangrijker dan ooit sinds de Europese Unie duurzaamheid hoger op de agenda van organisaties wil krijgen. Daarom is de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) ontwikkeld. De SFDR is een Europese verordening die als doel heeft meer transparantie te bieden over hoe financiële partijen omgaan met risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid bij hun investeringsbeslissingen. De taxonomie definieert de onderlinge afhankelijkheden, inclusief de gegevens, de definitie en de vereisten die erop van toepassing zijn. In dit artikel worden de begrippen SFDR en taxonomie nader toegelicht en welke rol Adamasgroep hierin kan spelen.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is afgesproken dat de Europese Unie meer invloed op bedrijven wil gaan uitoefenen om een hoger percentage duurzaam ecologisch te investeren. Vanuit deze gedachte is de SFDR ontstaan, met als hoofddoelstelling om kapitaalstromen te heroriënteren naar een duurzame economie. Tevens omvat dit het bevorderen van transparantie, het stimuleren van lange termijn-denken en het hebben van duurzaamheid als vast onderdeel van het risicobeheer. De SFDR wordt sinds 2020 toegepast in de financiële sector. Financiële markdeelnemers dienen sindsdien informatie te publiceren over hun gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingen en beslissingsprocedure.

In aanvulling op de SFDR is in 2020 de taxonomieverordening opgesteld. Het werd al snel duidelijk dat ecologisch duurzaam investeren breed kon worden geïnterpreteerd bij organisaties. Hierdoor bleef het effect van de SFDR achter en was het noodzakelijk om hierin meer kaders op te stellen. Taxonomie is een op wetenschap gebaseerd classificatiesysteem met technische selectiecriteria die naar verwachting de wereldwijde standaard zullen worden voor het beoordelen van de duurzaamheid van investeringen. Het doel van de taxonomie is om duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen bij investeringen.

De toetsing in hoeverre een economische activiteit ecologisch duurzaam is, wordt gedaan op basis van de zes milieudoelstellingen. Deze zes doelstellingen zijn klimaatmitigatie (uitstoot van broeikasgassen verminderen), vervuilingspreventie, duurzaam gebruik van water en maritieme hulpbronnen, klimaatadaptatie en bescherming van ecosystemen. Tegelijkertijd mag een economische activiteit andere milieudoelstellingen niet significant aantasten. Wanneer aan deze criteria is voldaan, kan de activiteit worden gelabeld als groen of als ‘taxonomy aligned’ wat betekent dat een organisatie aantoonbaar ecologisch duurzaam investeert.

Aanbieders van bijvoorbeeld beleggingsproducten dienen het percentage groene beleggingen te melden in hun jaarlijkse rapportage om daarmee te kunnen toetsen of organisaties daadwerkelijk meer ecologisch duurzaam investeren. Vooralsnog is de SFDR en de taxonomieverordening alleen van toepassing op bedrijven die opereren in de financiële sector. Echter streeft men bij de Europese Unie naar het zo snel mogelijk behalen van de milieudoelstellingen. Daarom zal binnen enkele jaren ook de niet-financiële sector worden betrokken bij SFDR en de taxonomieverordening. Het is daarom van belang voor alle organisaties om tijdig na te denken over verduurzaming van hun investeringen.

Bij Adamasgroep zien we een toenemende vraag vanuit organisaties in het verduurzamen van vastgoed, aangezien dit noodzakelijk is voor hun toekomstbestendigheid. Indien een organisatie zich niet houdt aan de richtlijnen, kan dit op de lange termijn schadelijk zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Adamasgroep begeleidt organisaties in de verduurzaming van hun vastgoed om daarmee gegarandeerd klaar te zijn voor de toekomst. Als u meer wilt weten over wat wij voor uw organisatie zouden kunnen betekenen of als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact met ons op. info@adamasgroep.nl 026 44 61 222.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Dit vindt u misschien ook interessant ..

Adamasgroep is er trots op om als UNICEF Business Buddie haar steentje bij te dragen aan het unieke en innovatieve programma in Ivoorkust: ’Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst’. In dec
Duurzaamheid is voor zowel consumenten als organisaties een steeds belangrijker onderwerp. Als organisatie blijft Adamasgroep zich ontwikkelen op dit gebeid, zodat wij onze klanten zo goed mo

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?