WELL-certificering

WELL-certificering

Waar staat de WELL-certificering voor? De aandacht voor het belang van een gezonde leef- en werkomgevingen neemt toe. Het is dan ook de verwachting dat gezondheid en welzijn belangrijke prijsbepalende factoren worden in de waarde van gebouwen.

Op bewijs gebaseerd

WELL is een internationale evidence based standaard waar de gezondheid en welzijn van de mens centraal staat. Het is een op bewijzen gebaseerd en prestatie-geverifieerd certificeringsprogramma, mede ontwikkeld door vele internationale universiteiten. Projecten moeten bewijzen dat een ruimte niet alleen is ontworpen voor de gezondheid, maar ook aantonen dat dit in de praktijk ook behaald wordt. Projecten die voldoen aan de WELL-certificering hebben aangetoond dat de gezondheid, het geluk en de productiviteit van de gebruikers bevordert. De methode wordt beheerd door het International WELL Building Institute (IWBI).

10 WELL concepten

WELL is gebaseerd op tien concepten. Een aantal van deze concepten zijn hoofdzakelijk gericht op de operationele kant van de onderneming (de exploitatiekosten), zoals Nourishment, Mind en Community. Vijf andere concepten: Air, Light, Movement, Thermal Comfort en Sound hebben een grote invloed op het gebouw en de investeringskosten en een beperkte invloed op de exploitatiekosten. De twee resterende concepten Water en Materials beïnvloeden zowel de investerings- als exploitatiekosten.

Niveaus van het WELL-certificaat

Voor ieder concept zijn een aantal kenmerkende eigenschappen als items gedefinieerd. Een deel daarvan is verplicht (preconditions) en een deel vrij te kiezen (optimizations). Per concept moet wel een vastgesteld minimum aan items gehaald worden voor certificering. Het niveau van certificering, Bronze, Silver, Gold of Platinum, wordt bepaald door het aantal gerealiseerde items.

WELL-certificering omvat twee type gebouwen:

• Vastgoed voor eigen gebruik: gebouwen die beheerd en grotendeels gebruikt worden door de eigenaar.

• WELL Core: Vastgoed dat voornamelijk wordt verhuurd door de projecteigenaar, waar minstens 75% van de huurders de WELL-elementen implementeren.

Gezonde gebouwen

Een WELL-certificering is een methode om gezondheidseisen om te zetten naar concrete vraagstukken voor het ontwerp als de latere uitvoering en exploitatie van het gebouw. Binnen WELL ligt de nadruk op validatie van onafhankelijke derden, wat betekent dat er na afloop ook meer testen worden uitgevoerd waaruit blijkt dat er aantoonbaar voldaan wordt aan de gestelde ambities en eisen die voorafgaand in de ontwikkeling gesteld waren. Het WELL-certificaat wordt pas afgegeven wanneer het gebouw is voltooid, na geslaagde prestatietests en visuele inspecties op locatie door een geaccrediteerd en onafhankelijk Performance Testing Agent. WELL en BREEAM vullen elkaar goed aan.

WELL AP

Bij Adamasgroep adviseren wij onze klanten over de mogelijkheden om een gezond gebouw te realiseren en geven wij advies over de te nemen stappen naar WELL-certificering. Hiervoor is het belangrijk dat we in een vroeg stadium bij de plannen van de WELL-registratie en certificeringseisen betrokken worden. Onze WELL AP’s (Accredited Professionals) beschikken over ruime ervaring in het certificeren van gezonde gebouwen in Nederland en Europa. Wij werken efficiënt en effectief en richten ons, samen met de opdrachtgever en eindgebruiker, op die aspecten die een meerwaarde opleveren voor mens en milieu.

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?