Diensten

Wat doet Adamasgroep?

Onze organisatie is een kenniscentrum op het gebied van gezond, duurzaam en circulair bouwen. Met heldere adviezen, scherpe analyses en effectieve ondersteuning, richten we ons samen met onze strategische partners op toekomstgerichte en innovatieve oplossingen in de bouwsector. Adamasgroep begeleidt u van wens naar werkelijkheid. Dit doen we met wetenschappelijk onderbouwde methoden, maar ook basis van gevoel, passie en inzet. Zo begeleiden we uw bouwproject vanaf de ontwerpfase tot en met de ingebruikname. Ook delen we graag kennis in trainingen, workshops en lezingen. Samen staan we sterker dan alleen.

Daarnaast is Adamasgroep keurmeester voor kwaliteitsborging, waaronder commissioning van gebouwgebonden installaties en de bouwkundige schil. Ook zijn we keurmeester, auditor én assessor voor verschillende certificeringsschema’s, zoals de WELL Building Standard, LEED en BREEAM. We doen dit bewust met deze internationaal erkende keurmerken, zodat de kwaliteit aantoonbaar wordt én meerwaarde wordt gecreëerd voor uw vastgoed. Dit biedt mogelijk ook fiscale voordelen in de vorm van subsidies waarbij we u begeleiding kunnen bieden.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Meer over onze diensten.

Adamasgroep begeleidt u bij het verkrijgen van een erkend duurzaamheidskeurmerk op basis van de (inter)nationaal erkende certificeringsschema’s: WELL Building Standard, LEED, BREEAM en/of DNGB. Naast de gehele begeleiding bij certificering voor nieuwbouwprojecten, bestaand vastgoed en gebiedsontwikkeling, kan Adamasgroep de hiervoor benodigde berekeningen en studies uitvoeren. Denk hierbij aan lichtberekeningen, MPG- en BENG-berekeningen, het opstellen van een materialenpaspoort en verschillende haalbaarheidsstudies.
Met commissioning worden de kwaliteit en prestaties van uw gebouwgebonden installaties en bouwkundige schil geborgd. Dit gebeurd van de ontwerpfase tot en met de ingebruikname, maar ook het beheer ervan. Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben. Adamasgroep vindt het belangrijk dat de gewenste kwaliteit en prestaties meetbaar zijn. De begeleiding van Adamasgroep levert onder andere vermindering in bouwtijd op en lagere onderhouds- en exploitatiekosten.
Behoefte aan proactieve project- of procesbeheersing door iemand met ervaring en inhoudelijke kennis op een voor u relevant domein? Adamasgroep stelt vooraf duidelijke kwaliteitskaders met u vast om vervolgens uw project proactief te beheersen en succesvol af te ronden. Op deze manier neemt Adamasgroep uw zorgen uit handen, met behoud van de door u gewenste kwaliteit.
Adamasgroep heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van duurzame gebouwgebonden elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Samen vormen we een team van enthousiaste en gedreven vakmensen om het beste uit uw installaties te halen. Hiermee volbrengen we al uw wensen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, capaciteit en (toekomstige) wetgeving. Zo bent u verzekerd van een uitstekend werkende installatie.
Duurzaam ontwikkelen wordt sinds enige jaren vanuit de rijksoverheid gestimuleerd door middel van een drietal fiscale faciliteiten. Uw duurzame investering kan verbeterd worden met de subsidies EIA, MIA en VAMIL. Indien slim uitgevoerd kan het zomaar zijn dat de extra kosten geminimaliseerd worden door deze financiële stimulering. Zo ontstaat waardevermeerdering tegen minimale kosten. De businesscase wordt zo helder en transparant gemaakt.

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?