BREEAM - NL

BREEAM - NL

BREEAM – NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd en is een wereldwijde standaard voor duurzaam bouwen. De methode is in Engeland ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). De Dutch Green Building Council (Dutch Green Building Council) heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland en vertaald in de BREEAM – NL. Adamasgroep is een van de founding partners van de DGBC en is sinds 2007 actief betrokken bij het ontwikkelen van deze standaard voor Nederland.

Duurzaam bouwen met het BREEAM Certificaat

Een BREEAM Certificaat geeft onafhankelijk getoetst inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een gebouw. Niet alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte zoals ecologie, afval, management en materiaaleigenschappen. Omdat het BREEAM certificaat internationaal erkend is en veel wordt gebruikt om de prestatie van gebouwen te meten, wordt het BREEAM Certificaat door de markt op waarde geschat.

Subsidie voor duurzaam bouwen

Met een duurzaam gebouw bespaar je niet alleen op je operationele kosten. Duurzame projecten zijn in trek bij beleggers en investeerders doordat je hiermee aantoonbaar aan de toekomstige wet- en regelgeving kan voldoet. Het pand krijgt hierdoor een hogere waarde en geeft hogere huuropbrengsten. Die meerwaarde kan oplopen tot wel 20%. Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat biedt ook subsidiekansen; er zijn verschillende subsidieregelingen waar je aanspraak op kunt maken. De Adamasgroep geeft advies op het gebied van de MIA, de EIA, de SDE+.

Gezond

Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat is gezonder voor gebouwgebruikers. Dat betekent dat er meer aandacht is voor thermisch comfort, ventilatie en uitzicht maar ook aantoonbaar schonere lucht, betere lichtkwaliteit en het voorkomen van een te hoge concentratie van vluchtige organische stoffen in het pand. Een gezonde werkomgeving is beter voor het welzijn en verhoogt de productiviteit van de gebouw gebruikers.

Toekomstbestendig

Met BREEAM – NL maak je je project klaar voor de toekomst. De lat van BREEAM-NL ligt hoger dan de wettelijke eisen. Zo is je gebouw beter voorbereid op verhoging van de wettelijke eisen. BREEAM-NL geeft u tevens de mogelijkheid sneller de juiste antwoorden te geven op de taxonomievraagstukken. Ook hierin adviseert Adamasgroep u graag.

Adamasgroep: ervaren partner voor BREEAM - NL

Adamasgroep is zeer ervaren met de BREEAM-certificering in Nederland en Europa. Wij richten ons samen met de opdrachtgever en de eindgebruiker op die aspecten die een meerwaarde opleveren voor mens en milieu.

Adamasgroep heeft verschillende licenties om projecten te begeleiden en te beoordelen in huis:

• Nieuwbouw en Renovatie, met BRL 2014 en BRL 2020

• In-Use voor bestaande bouw met BRL V6

• Gebied voor grootschalige gebiedsontwikkelingen met BRL2018

Wij beschikken tevens over de licenties voor alle BREEAM International-certificeringen en kunnen u daarmee in de meeste landen bijstaan.

Efficiënt en effectief

Adamasgroep voorziet ook in het maken van de meeste berekeningen voor BREAAM, zoals de MPG-, LCA- en BENG-berekeningen en stellen hiervoor rapporten op. Ook verzorgen wij Comfortberekeningen en -metingen en hebben wij diverse tools ontwikkeld om de certificering te versimpelen voor de diverse stakeholders. Hierdoor kunnen wij het aantal schakels in het totale certificeringstraject voor onze klanten minimaliseren. Ook kunnen hierdoor eventuele noodzakelijke aanpassingen of bewijsstukken snel doorvoeren en aanleveren. Daarmee kunnen wij onze klanten optimaal assisteren in het behalen van een BREEAM – NL label.

BREEAM-NL Expert en Assossor

Voor een certificering met BREEAM-NL zijn twee functies cruciaal: de BREEAM-NL Expert en de BREEAM-NL Assessor. Ons team van adviseurs bestaat uit zowel experts als assessoren, die beschikken over een zeer ruime ervaring in het certificeren van duurzame vastgoedontwikkelingen met BREEAM-NL en BREEAM International.

Als BREEAM-NL Expert geven wij advies over het certificeren met BREEAM-NL en op welke wijze duurzaamheidsaspecten kunnen bijdragen aan een beter functionerend gebouw. Daarnaast begeleidt onze expert een projectteam bij het voltooien van het certificeringstraject. De BREEAM-NL Expert zorgt ervoor dat het bewijsmateriaal over de duurzaamheidsprestaties van een project wordt en verzorgt de communicatie met de assessor en de DGBC.

Als BREEAM-NL Assessor zijn wij bevoegd om de formele beoordeling van het project te doen en geven wij het uiteindelijke BREEAM-NL certificaat af. De DGBC is de licentiehouder van de BREEAM-NL en controleert of de assessor het werk volgens de juiste procedures heeft gedaan.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vooral contact met ons op: 026 44 61 222 of info@adamasgroep.nl

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?