HomeDiensten
Project- en procesmanagement

Project- en procesmanagement

Een hedendaags bouwproject kent vele uitdagingen en kansen. In een overspannen bouwsector -vaak gericht op een kostenefficiënt ontwerp en uitvoering- spelen vaker andere relevante belangen zoals gebruikerscomfort en het milieu een groeiende rol. Daarom is het van belang om de juiste personen op de juiste plaats te krijgen. Adamasgroep kan uw team aanvullen met kennis en ervaring op de relevante domeinen van energie- en installatietechnische vraagstukken en keuringen. Op basis van deze kennis en ervaring hebben we al vele vooruitstrevende ondernemers succesvol ondersteund bij het realiseren van hun ambities. Waarmee kan Adamasgroep u intern ondersteunen?

Projectleiders krijgen het regelmatig niet voor elkaar om alle aspecten van een project of proces te beheersen. Dit is vaak het geval wanneer bovenwettelijke kaders, zoals duurzaamheid en circulair bouwen, gevraagd worden. Het is hier van groot belang om in de gaten te houden dat alle investeringen op de juiste manier worden gemaakt. Onze kennis en ervaring kan u hierbij helpen. Hierdoor bent u verzekerd dat uw projectleiders zich concentreren op de aspecten waar zij goed in zijn. Onze aanpak is pragmatisch, Adamasgroep stelt vooraf duidelijke kwaliteitskaders met u vast om vervolgens uw project proactief te beheersen en succesvol af te ronden.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Dit vindt u misschien ook interessant ..

Adamasgroep begeleidt u bij het verkrijgen van een erkend duurzaamheidskeurmerk op basis van de (inter)nationaal erkende certificeringsschema’s: WELL Building Standard, LEED, BREEAM en/of DNGB. Naast de gehele begeleiding bij certificering voor nieuwbouwprojecten, bestaand vastgoed en gebiedsontwikkeling, kan Adamasgroep de hiervoor benodigde berekeningen en studies uitvoeren. Denk hierbij aan lichtberekeningen, MPG- en BENG-berekeningen, het opstellen van een materialenpaspoort en verschillende haalbaarheidsstudies.
Met commissioning worden de kwaliteit en prestaties van uw gebouwgebonden installaties en bouwkundige schil geborgd. Dit gebeurd van de ontwerpfase tot en met de ingebruikname, maar ook het beheer ervan. Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben. Adamasgroep vindt het belangrijk dat de gewenste kwaliteit en prestaties meetbaar zijn. De begeleiding van Adamasgroep levert onder andere vermindering in bouwtijd op en lagere onderhouds- en exploitatiekosten.
Adamasgroep heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van duurzame gebouwgebonden elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Samen vormen we een team van enthousiaste en gedreven vakmensen om het beste uit uw installaties te halen. Hiermee volbrengen we al uw wensen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, capaciteit en (toekomstige) wetgeving. Zo bent u verzekerd van een uitstekend werkende installatie.

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?