HomeDiensten
Subsidiebegeleiding

Subsidiebegeleiding

Een investering in onze gezondheid en duurzaamheid van de gebouwde omgeving kan worden gedragen door ons allemaal. Dit noemen we ook wel een maatschappelijke investering. Het is naar ons idee gerechtvaardigd dat deze ambities aangemoedigd worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt onze opdrachtgevers hiermee. Op deze manier kan uw duurzame ambitie werkelijkheid worden.

Subsidies en duurzaam certificeren

Een ontwikkeling moet aantoonbaar duurzaam zijn wil het aanspraak maken op één van de subsidies van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Adamasgroep ondersteunt opdrachtgevers in het maken van de juiste keuzes om aan alle eisen te voldoen. Dit kunnen we vervolgens aantoonbaar maken aan de hand van één van de erkende duurzaamscertificeringen. Op deze manier hebben we zo al meerdere opdrachtgevers succesvol kunnen begeleiden via de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Dergelijke trajecten worden met succes belopen onder andere door de samenwerking met onze vaste partner Ysubsidie. Een specialistisch adviesbureau met meer dan 25 jaar ervaring en vergaande kennis van subsidies. Ysubsidie focust zich op duurzame energie, verduurzaming van de industrie, duurzame innovaties en duurzaam vastgoed. Samen met Ysubsidie vormt Adamasgroep een koningskoppel in het doorlopen van deze trajecten.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Dit vindt u misschien ook interessant ..

Adamasgroep begeleidt u bij het verkrijgen van een erkend duurzaamheidskeurmerk op basis van de (inter)nationaal erkende certificeringsschema’s: WELL Building Standard, LEED, BREEAM en/of DNGB. Naast de gehele begeleiding bij certificering voor nieuwbouwprojecten, bestaand vastgoed en gebiedsontwikkeling, kan Adamasgroep de hiervoor benodigde berekeningen en studies uitvoeren. Denk hierbij aan lichtberekeningen, MPG- en BENG-berekeningen, het opstellen van een materialenpaspoort en verschillende haalbaarheidsstudies.
Met commissioning worden de kwaliteit en prestaties van uw gebouwgebonden installaties en bouwkundige schil geborgd. Dit gebeurd van de ontwerpfase tot en met de ingebruikname, maar ook het beheer ervan. Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben. Adamasgroep vindt het belangrijk dat de gewenste kwaliteit en prestaties meetbaar zijn. De begeleiding van Adamasgroep levert onder andere vermindering in bouwtijd op en lagere onderhouds- en exploitatiekosten.
Behoefte aan proactieve project- of procesbeheersing door iemand met ervaring en inhoudelijke kennis op een voor u relevant domein? Adamasgroep stelt vooraf duidelijke kwaliteitskaders met u vast om vervolgens uw project proactief te beheersen en succesvol af te ronden. Op deze manier neemt Adamasgroep uw zorgen uit handen, met behoud van de door u gewenste kwaliteit.

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?