HomeActualiteiten
Environment, Social en Governance (ESG)

Environment, Social en Governance (ESG)

Vanaf de jaren ’60 groeit het besef dat naast het belang van financieel economische resultaten, ook transparantie, sociale belangen en het milieu mee moeten wegen in het nemen van belangrijke strategische keuzes binnen een organisatie. Het begrip ESG (Environment, Social en Governance) omvat het gedachtegoed dat een goede verdeling tussen financiële waarde, sociale belangen en het milieu leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. In dit artikel wordt het begrip ESG nader toegelicht en wat Adamasgroep hierin kan betekenen.

ESG is gebaseerd op de triple bottom line: people, planet en profit. Organisaties streven niet enkel naar winstoptimalisatie maar kijken ook wat de impact op het milieu en haar personeel is. Dit zorgt ervoor dat een organisatie in staat is om duurzaam te ondernemen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en vertegenwoordigt de drie hoofdelementen voor het meten van de duurzaamheid van beleggingen. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Balans tussen de drie elementen zorgt ervoor dat een organisatie op de lange termijn bestaansrecht heeft en dat eventuele misstanden kunnen worden voorkomen.

Binnen ESG geven de milieunormen (environment) aan hoe een bedrijf omgaat met grondstoffen en natuurlijke producten. Enkele voorbeelden zijn de verwerking van afval en het eventuele hergebruik hiervan. Sociale normen (social) onderzoeken hoe een bedrijf zijn werknemers behandelt. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld hoe er wordt omgegaan met diversiteit of hoe werknemers een eerlijk loon ontvangen voor het werk wat zij doen. De bestuursnormen (governance) beoordelen de manier waarop een bedrijf het bestuur inricht en het tegengaan van bijvoorbeeld corruptie en omkoping. Transparantie naar de aandeelhouders toe speelt hierin een grote rol.

Organisaties die de ESG-denkbeelden al toepassen, zijn zich bewust van het feit dat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Toch is deze groep van organisaties nog niet omvangrijk genoeg. Daarom is in 2015 op de klimaatconferentie van Parijs besloten dat het ESG-gedachtegoed het uitgangspunt moet worden in alle organisaties. Dit houdt in dat bedrijven in de toekomst onomstotelijk moeten kunnen aantonen dat een pand milieuvriendelijk, mensvriendelijk en ethisch deugdelijk beheerd wordt.

Bij Adamasgroep verweven wij de uitgangspunten van ESG in de ontwikkeling van vastgoed door een zo duurzaam mogelijk ontwerp aan te leveren. Tevens kan er in het ontwerp rekening worden gehouden met sociale normen. Een fijn bedrijfspand om in te werken draagt immers bij aan het werkplezier en medewerkertevredenheid.

Organisaties die het ESG-gedachtegoed toepassen zijn klaar voor de toekomst. Mocht dit nog niet het geval zijn bij uw organisatie, dan kunnen wij u hierbij op weg helpen. Onze consultants gaan graag met u in gesprek. info@adamasgroep.nl 026 44 61 222. 

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Dit vindt u misschien ook interessant ..

Adamasgroep is er trots op om als UNICEF Business Buddie haar steentje bij te dragen aan het unieke en innovatieve programma in Ivoorkust: ’Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst’. In dec
Duurzaamheid is voor zowel consumenten als organisaties een steeds belangrijker onderwerp. Als organisatie blijft Adamasgroep zich ontwikkelen op dit gebeid, zodat wij onze klanten zo goed mo

Samen bouwen aan een gezonde, duurzame en circulaire toekomst?