Diensten

Duurzaamheidscertificering

Adamasgroep begeleidt u bij het verkrijgen van een erkend duurzaamheidskeurmerk op basis van de (inter)nationaal erkende certificeringsschema’s: WELL Building Standard, LEED, BREEAM en/of DNGB. Naast de gehele begeleiding bij certificering voor nieuwbouwprojecten, bestaand vastgoed en gebiedsontwikkeling, kan Adamasgroep de hiervoor benodigde berekeningen en studies uitvoeren. Denk hierbij aan lichtberekeningen, MPG- en BENG-berekeningen, het opstellen van een materialenpaspoort en verschillende haalbaarheidsstudies.

Duurzaamheidscertificering Meer lezen »

Commissioning

Met commissioning worden de kwaliteit en prestaties van uw gebouwgebonden installaties en bouwkundige schil geborgd. Dit gebeurd van de ontwerpfase tot en met de ingebruikname, maar ook het beheer ervan. Elk besluit kan verstrekkende gevolgen hebben. Adamasgroep vindt het belangrijk dat de gewenste kwaliteit en prestaties meetbaar zijn. De begeleiding van Adamasgroep levert onder andere vermindering in bouwtijd op en lagere onderhouds- en exploitatiekosten.

Commissioning Meer lezen »

Engineering en installatieconcepten

Adamasgroep heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van duurzame gebouwgebonden elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Samen vormen we een team van enthousiaste en gedreven vakmensen om het beste uit uw installaties te halen. Hiermee volbrengen we al uw wensen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, capaciteit en (toekomstige) wetgeving. Zo bent u verzekerd van een uitstekend werkende installatie.

Engineering en installatieconcepten Meer lezen »

Subsidiebegeleiding

Duurzaam ontwikkelen wordt sinds enige jaren vanuit de rijksoverheid gestimuleerd door middel van een drietal fiscale faciliteiten. Uw duurzame investering kan verbeterd worden met de subsidies EIA, MIA en VAMIL. Indien slim uitgevoerd kan het zomaar zijn dat de extra kosten geminimaliseerd worden door deze financiële stimulering. Zo ontstaat waardevermeerdering tegen minimale kosten. De businesscase wordt zo helder en transparant gemaakt.

Subsidiebegeleiding Meer lezen »